نویسندگان محترم

لطفا جهت اطلاع از چارچوب های انتشار نشریه میدان مشق هنر به بخش اهداف و چشم اندازها و جهت آگاهی از نحوه ارسال مقاله، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

این نشریه در همه شاخه های هنری و میان رشته‌ای مرتبط با هنر مقاله می‌پذیرد و انواع مقاله‌هایی که در این راستا منتشر می‌نماید، عبارتند از:

  •  مقاله پژوهشی 
  • مقاله ترویجی و  مروری
  • مقاله کاربردی و تخصصی
  • مقالات ترجمه شده
  • گزارش
  • یادداشت کتبی، شفاهی، تصویری
  • مصاحبه

ابر واژگان