نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته نوازندگی موسیقی جهانی

چکیده

تنفس (دم و بازدم) در سازهای بادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و این موضوع در هر نوع سازی به جهت نوع دمیدن و نحوة تولید صدا متفاوت خواهد بود. یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های نوازندگی ساز بادی دستیابی به تسلط بر تنفس، جهت استخراج صدای درخشان از ساز و ثبات صدا و کوک است. اجرای صحیح تنفس، مهارتی است که نوازنده طی سالیان زیاد به‌دست آورده و مستلزم تمرینات فراوان خواهد بود. نخستین اقدام در راستای موفقیت یک نوازنده ساز بادی این است که یاد بگیرد در طی انجام مراحل دم و بازدم چگونه جریان هوا را کنترل نموده، کیفیت، حجم و قدرت آن را توسعه دهد. این رویکرد هم برای نوازندگان سازهای بادی و هم برای خوانندگان امری بسیار ضروری است.

هدف این مقاله، ارائه روش‌هایی جهت بهبود صدادهی سازهای بادی و ارتقاء سطح کیفی نوازندگی هنرجویان با استفاده از شیوه صحیح تنفس و به کارگیری اندام تنفسی در حین نوازندگی است. این پژوهش علمی ترویجی با تجزیه و تحلیل مطالبی که در حال حاضر موجود است، به بررسی اصول تکنیک‌های تنفسی با روش کتابخانه‌ای پرداخته است. در این مقاله ابتدا عملکرد دستگاه تنفسی در نوازندگی سازهای‌ بادی تشریح شده و سپس تمریناتی جهت بهبود و ارتقاء کیفیت صدا و تکنیک‌های مختلف ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها