لطفا برای تماس با نشریه میدان مشق هنر یا در صورت نیاز به پیگیری مقالات ارسالی، از طریق پست الکترونیک نشریه اقدام به مکاتبه نمایید.

 نشانی پست الکترونیک نشریه : 

meidane.mashgh@art.ac.ir


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image