نشریه میدان مشق هنر با رویکردی همه جانبه در تلاش است تا برآیند همه موضوعات مربوط به هنر را تحت پوشش قرار دهد. این نشریه از ابتدای طرح موضوع تا پیاده سازی و اجرا، بصورت دائم تلاش دارد تا تمامی طیف های هنری اعم از متخصصین و هنردوستان را با نوشته‌های گوناگون همراه خود نماید. از این رو نشریه میدان مشق هنر در راستای تعاملات فرهنگی و هنری با شکستن ساختارهای ممکن در نگارش مقاله، یادداشت هنری و دستاوردهای تجربی در تولید هنر، سعی می‌نماید تا مشارکت همه علاقه‌مندان به هنر را در اشاعه این مقوله اجتماعی با ارسال مطالب سهیم نماید.