نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

گلیم یکی از متنوع‌ترین بافته‌ها از نظر کاربرد، طرح و ابعاد‌ ‌است. نقوش، نوع بافت و از همه مهم‌تر کاربرد گلیم در هر منطقه، متفاوت از منطقه‌ی دیگر است. در سیستان نیز گلیم‌ دارای زیرمجموعه‌های متنوعی از نظر کاربرد، طرح و اندازه‌ است. در سیستان قدیم انواع گلیم بافته می‌شده و مورد استفاده بوده است. گواه این امر گلیمک منقوش در قالی سیستان است، که در موزه‌های دنیا نگهداری می‌شود. نکته‌ی دارای اهمیت تداوم بافت گلیم مخصوصاً «شال » در میان مردم سیستان است. شال اصطلاحی محلی است، برای هر زیرانداز بدون پرز که به روش پودنما بافته شده باشد. گلیم در سیستان دارای زیرمجموعه‌هایی مانند: شال (گلیم با کاربرد زیرانداز)، سفره آردی ، سفره نان و کیسه است، اطلاعات اندکی درباره شال یا زیرانداز سیستانی در کتاب فرش سیستان اثر آقای علی حصوری آمده‌، در این کتاب درباره بافت سوماخ و خرسک صحبت شده، که نشان از قدمت و توانایی بافت این گلیم‌ها در میان مردم سیستان دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی گلیم سیستان و کاربردهای متفاوت آن به همراه معرفی شال سیستان است. پرسش‌هایی در این باره مطرح شده مانند: "گلیم سیستان دارای چه زیرمجموعه‌های کاربردی است؟" پژوهش پیش رو با تحقیقات میدانی و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها